වින්දිට සම්මානයක්

මාර් 27, 2024
    ශ්රී ලාංකික ද්රවිඩ ගීතයක් වන " අය්යෝ සාමිනේ " ගීතය ගායනා කරන වින්දි ගුණතිලක , දකුණු ඉන්දියාවේ චෙන්නායි නුවර පැවති 16 වන එඩිසන් සම්මාන උළෙලේ දී ( 16 th Edison Awards ) 2023 වසරේ ඉදිරිපත් වූ විශිෂ්ඨතම සංවේදී ගීතයට (Best Sensational Song of the Year - 2023 ) හිමි සම්මානය හිමිවුණා.

    මෙම සම්මාන උළෙල ජාත්යන්තර චිත්රපට සහ ගීත ඇගැයීම සදහා පවත්වනු ලබන අතර , මෙම සම්මාන උළෙල ඉකුත් මාර්තු 24 වැනි දින ඉන්දියාවේ චෙන්නායි නුවර පවත්වා තිබුණා .

    මෙම සම්මාන ලබා ගන්නා අවස්ථාවට මෙම ගීතය රචනා කළ පොතුවිල් අස්මින් සහ මෙම ගීතය සදහා සංගීතය නිර්මාණය කළ සනුක වික්රමසිංහ ද එක් වී සිටියා.

    Latest News